ล่าสุด NOKIA สาธิตอุปกรณ์โครงข่ายก่อนถึง 5G ความเร็ว 2Gbps บนโครงข่าย 4.9G

  • Home
  • ข่าวทั่วไป
  • ล่าสุด NOKIA สาธิตอุปกรณ์โครงข่ายก่อนถึง 5G ความเร็ว 2Gbps บนโครงข่าย 4.9G